w88 tntc

w88 tntc

Phân loại các cột

w88 tntc Vị trí của bạn: w88 tntc > w88 tntc > Uruguay vs Costa Rica _l3iSIbGT

Uruguay vs Costa Rica _l3iSIbGT

Ngày 2022-11-21 16:46     HITS: 185

Uruguay vs Costa Rica _l3iSIbGT

Uruguay vs Costa Rica _l3iSIbGT

Uruguay vs Costa Rica (3 vòng): 2020.

11.

17.

2020.

11.

17 Thời gian Hà Nội vào ngày 17 tháng 11 năm 2017 lúc 23:00, vòng thứ ba của vòng 12 mở ra cuộc thi chính thức của nhóm.

Trò chơi này là 3 vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 3 lần bắt đầu.

Tỷ lệ người chơi trong nửa đầu là 75,4%, cú sút là 5 và đối thủ là 61 bàn.Powered by w88 tntc @2013-2022 RSS地图 HTML地图